Էջեր

ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ (հետադարձ կապ)

11 Մայիս 2016

ՀՊՏՀ ընդունող հանձնաժողովն  (ֆինանսական ֆակուլտետի 1-ին հարկ) աշխատում է բոլոր օրերին ժամը 9. 00-ից 17.00-ն (բացառությամբ՝ մայիսի 7-ի, 9-ի և 14-ի):

Հասցեներ`  ՀՊՏՀ Երևան, Նալբանդյան 128, հեռ`  593 473,

Ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 32, հեռ՝  00374 312 25410,

Ք․ Եղեգնաձոր, Վայքի փողոց 4, հեռ 00374 281 25410: