Էջեր

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 2017-2018

04 Մայիս 2017

ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ ՀՊՏՀ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ ԱՌՑԱՆՑ


ՀՊՏՀ ՀԵՌԱԿԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ Է


2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ)


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ՀԱՅՑՈՐԴ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԵԼՈՒ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԵԿՆԱՐԿԸ


ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԱՐՏՎԵԼ Է. ԱՌԱՋԻԿԱՅՈՒՄ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ


ԱՎԱՐՏԻՆ Է ՄՈՏԵՆՈՒՄ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ և ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ


Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ


ԱՎԱՐՏՎՈՒՄ Է ՀՊՏՀ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՀԱՅՏԱԳՐՎԵԼ Է 280 ԴԻՄՈՐԴ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ ՀՊՏՀ ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ. ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ ԱՌՑԱՆՑ


ՀՊՏՀ Է ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ 834 ԴԻՄՈՐԴ. ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԱՌՑԱՆՑ


ՀՊՏՀ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀՊՏՀ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՔՈԼԵՋՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՄԲ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ 


Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ. ԱՏԵՍՏԱՏՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ ՀՈՒԼԻՍԻ 10-Ն Է


ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ ՀՊՏՀ ԱՆՎՃԱՐ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ. ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ ԱՌՑԱՆՑ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է  2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


2017/2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ   ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ (ՀՊՏՀ) 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 


2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀՊՏՀ ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԸ, ՇՆՈՐՀՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ