Էջեր

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՇԵՄԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ (2015-2016 ուս. տարի)

27 Հունիս 2014

«Տնտեսագիտության տեսություն» 


«Մարքեթինգ» 


«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտության (ծածկագիր 0807)  «Արտաքին առևտրային քաղաքականություն» և «Միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ» մասնագիտացումներ


«Հողագույքային հարաբերություններ» 


«Անշարժ գույքի գնահատում» 


«Բնապահպանության և բնօգտագործման կառավարում» 


«Բնօգտագործման տնտեսագիտություն» 


«Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր»  և  «էլեկտրոնային բիզնես» 


«Մակրոէկոնոմիկա»  


«Հաշվապահական հաշվառում»


«Աշխատանքի տնտեսագիտություն» 


«Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ  և  մոդելներ» 


«Վիճակագրության տեսություն և տնտեսական վիճակագրություն» 


«Պատմության և իրավունքի տեսություն» 


«Կոմերցիա» 


«Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի կառավարում» 


«Աուդիտ» 


«Բիզնեսի  տնտեսագիտություն և պլանավորում» 


«Ֆինանսներ» 


«Կառավարում»  


«Պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն»


«Ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն»


 «Բանկայի գործի կազմակերպում» 


«Ապահովագրական գործ» 


«Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում և կառավարում»