Էջեր

Աշխատակազմ

14 Հուլիս 2014

Վարդ Ղուկասյան
Բաժնի պետ
Հեռ.՝ +374 10 593 484
Էլ-փոստ՝ int@asue.am

Մարգարիտ Մարուքյան 

Գլխավոր  մասնագետ

Հեռ.՝ +374 10 593 384

Էլ-փոստ՝ int@asue.am

Տաթևիկ Հովհաննիսյան

Առաջատար մասնագետ

Հեռ.՝ +374 10 593 384

Էլ-փոստ՝ int@asue.am