Մագիստրատուրա

Մագիստրատուրա

25 Նոյեմբեր 2011

ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ ՀՊՏՀ ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ 

ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ ԱՌՑԱՆՑ


ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ ՀՊՏՀ ԱՆՎՃԱՐ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ. ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ ԱՌՑԱՆՑ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է  2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


2017/2018 ՈՒՍՏԱՐՎԱ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ


2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 


2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ)


2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ)


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՀԵՌԱԿԱ   ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՊՏՀ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


2015-2016 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ


ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2015-2016 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ- ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐՆ՝ այստեղ:

2014-2015 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ


2014-2015 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ)

ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2014-2015 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԵՒ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՇԵՄԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ (2014-2015 ուս. տարի)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է  2014-2015 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՀԱՄԱՐ ԱՌԿԱ ՈՒՑՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2013-2014 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՀԵՌԱԿԱ   ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ (2013-2014 ուս. տարի)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ   ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆ 2013-2014 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐ

 ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՆՈՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ (2012-2013 ուս. տարի)

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք