Կարիերա

Առաջարկների ցանկ

ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐ, ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ Ռոսգոսստրախ Արմենիա 15 Փետրուար 2016 | Accounting/Finance/Banking Վերջնաժամկետ: 20 Փետրուար 2016

Ռոսգոսստրախ Արմենիա ԱՓԲԸ-ն տեղեկացնում է մի շարք թափուր հաստիքների մասին (գործակալական խմբի համակարգող,գործակալական խմբի ղեկավար,ք. Աշտարակումգործակալական խմբի ղեկավար,վաճառքի մենեջեր,IT դեպարտամենտում փորձնակ,HR դեպարտամենտում փորձնակ): Հայտարարություններին ծանոթացեքայստեղ: Ընկերությունը տեղեկացնու ...

«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀՐԱՎԵՐ ԿԱԶԱ 09 Փետրուար 2016 | Accounting/Finance/Banking Վերջնաժամկետ: 15 Փետրուար 2016

ԿԱԶԱշվեյցարականմարդասիրական հիմնադրամիԷսպաս երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոնը Հայաստանում երիտասարդների մուտքն աշխատաշուկա առավելդյուրինդարձնելուհամար իրականացնում էԱշխատանքային հմտությունների զարգացումդասընթացը: Դասընթացինպատակնէերիտասարդներիմոտզարգացնելաշխատանքայինգործունեությունըսկսելու և առ ...

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ «ՖԻՆՔԱ»-ՈՒՄ ՖԻՆՔԱ 08 Փետրուար 2016 | Accounting/Finance/Banking Վերջնաժամկետ: 15 Փետրուար 2016

Ֆինքա ՈւՎԿ-ն հանդես է գալիս մի քանի թափուր հաստիքների մասին հայտարարությամբ: Վարկային մասնագետներիաշխատանքի հայտարարությանը ծանոթացեքայստեղ,տեխնիկական սպասարկողինը՝այստեղ,ՓՄՁ բաժնի վարկային մասնագետինը՝այստեղ,գանձապահներինը՝այստեղ,թարգմանիչինը՝այստեղ, գլխավոր գանձապահինը՝այստեղ: ...

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔ Արդշինբանկ 02 Փետրուար 2016 | Accounting/Finance/Banking Վերջնաժամկետ: 15 Փետրուար 2016

Արդշինբանկի Արարատի մասնաճյուղում առկա է վարկային մասնագետի թափուր հաստիք: Հայտարարությունը ներկայացնում ենք ստորև: ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԱրարատ մասնաճյուղի վարկային մասնագետ ԴՐՈՒՅՔ Լրիվ դրույք ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ ՀՀ ք. Արարատ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱ ...

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱՐԿ Ռոստելեկոմ Արմենիա 22 Յունուար 2016 | Accounting/Finance/Banking Վերջնաժամկետ: 29 Յունուար 2016

ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ-ն (Ռոստելեկոմ Արմենիա) փնտրում է թեկնածուներմանրածախվաճառքիմասնագետիթափուր հաստիքի համալրման համար: Հայտարարությունը՝ ստորև: Պաշտոնը` Մանրածախ վաճառքի մասնագետԱշխատանքի վայրը` ք. ԻջևանԱշխատանքային ժամեր՝ 09:00-18:00Աշխատանքային գործառույթներ` Ընկերության մասսայական սեգմենտի ծառայությ ...

ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔ «ՀԱՅՓՈՍՏ»-ՈՒՄ ՀԱՅՓՈՍՏ 22 Յունուար 2016 | Accounting/Finance/Banking Վերջնաժամկետ: 21 Փետրուար 2016

Հայփոստ ՓԲԸ-ում առկա է հաշվապահի թափուր հաստիք: Կենտրոնի տրամադրած հայտարարությանը ծանոթացեք ստորև. Հաստիքը`Հաշվապահ Վայրը`Հայաստան՝ Երևան Աշխատանքինկարագրությունը`Հայփոստ ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ են մեծ ձգտում ունեցող և փորձառու մասնագետներ՝ hաշվապահի ազատ հաստիքը ստանձնելու համար: Աշխատանքայինպարտականությ ...

Արդշինբանկ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀՐԱՎԵՐ 13 Յունուար 2016 | Accounting/Finance/Banking Վերջնաժամկետ: 31 Յունուար 2016

Արդշինբանկ ՓԲԸ ն հանդես է գալիս նախաորակավորման ծրագրի հրավերով: Ծրագիրը ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդներին մի շարք հնարավորություններ է ընձեռում: Մանրամասները՝այստեղ: ...

ԱՎԱԳ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԲԻ-ԴԻ-Օ ԱՐՄԵՆԻԱ 23 Դեկտեմբեր 2015 | Accounting/Finance/Banking Վերջնաժամկետ: 11 Յունուար 2016

ԲԻ-ԴԻ-Օ ԱՐՄԵՆԻԱ ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է ավագ աուդիտոր: Հայտարարությանը ծանոթացեքայստեղ: ...

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք