Աշխատակազմ

Ֆրիդա Բահարյան

Ծննդյան տարեթիվը`

7 նոյեմբերի, 1981թ.

Կրթությունը`

Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում բաժին

Աշխատանքային փորձը`

01.09.2006թ. – 31.08.2011թ. ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) Գյումրու մասնաճյուղի ԱԷԿ ամբիոն, դասախոս

01.09.2011 թ.՝  ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնի դոցենտ

Մասնագիտական դասընթացները`

 Միկրոէկոնոմիկա, Արդյունաբերական արտադրության զարգացման միտումները ՀՀ-ում, Ձեռն. գործ. կազմ. և կառ.:

Գիտական աշխատանքները`

Սննդի արդյունաբերության ձեռնարկությունների արդյունաբերական քաղաքականության մշակումը, Հայաստանի ճարտարագիտական ակդեմիայի լրաբեր. հատոր 7 N 2.- Երևան 2010,  էջ 217 - 219:

Հաց արտադրող ձեռնարկության կադրային քաղաքականությունը, Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր., հատոր 7 N 3.- Երևան 2010, էջ 422 – 424:

«Ռուս - անգլերեն - հայերեն տնտեսագիտական տերմինների բացատրական բառարան», Երևան, Ճարտարագետ 2010, 96 էջ:

Իննովացիաների զարգացման հիմնախնդիրները հայ – ռուսական փոխհարաբերություններում, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման հիմնախնդիրները, Հայաստան, Աղվերան, 28-30 հունիսի,  2011 (տպագրության մեջ):

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք