Աշխատակազմ

Սուրեն Գևորգյան

 Ծննդյան տարեթիվը`

  05.05.1952թ.           

  Կրթությունը`  

  Երևանի պետական համալսարանի   տնտեսագիտական ֆակուլտետի  վիճակագրության բաժինը

  Աշխատանքային փորձը`

  35 տարվա գիտամանկավարժական փորձ

Մասնագիտական դասընթացները՝

Կլիմայի փոփոխության տնտեսական հիմնահարցեր

Ագրոպարենային համակարգի հիմնախնդիրներ

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տնտեսական վերլուծություն

Բնապահպանություն և բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Էկոլոգիական գիտակցություն

Էկոլոգիական գործարարություն

Գիտական աշխատանքները`

73 գիտական աշխատանք, 2 ուսումնական ձեռնարկ, 2 մենագրություն:

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք