Աշխատակազմ

Ռոբերտ Գալոյան

Ծննդյան տարեթիվը`

1946թ.

Կրթությունը`

 1968-1971 թթ.՝  Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա, Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի որակավորում,

1963-1968 թթ.՝  Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ:

 Աշխատանքային փորձը`

 1975 թ.  մինչ այժմ՝  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ,

1971-1975թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս:

 Մասնագիտական դասընթացները`

Բարձրագույն մաթեմատիկա

Գծային հանրահաշիվ

 Անալիտիկ երկրաչափություն

Մաթեմատիկական անալիզ

Հավանականությունների տեսություն

Գիտական աշխատանքները`

 1. «Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդիրների ձեռնարկ», «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2006,

2.  «Ինտեգրալներ, /դասախոսությունների տեքստ/», «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2007,

«Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաներ», /դասախոսությունների տեքստ/ «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2010:

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք