Աշխատակազմ

ՆԵԴԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Ծննդյան տարեթիվը`

29.09.1962թ.

Կրթությունը`

 Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ

 1987թ.` մանկաբուժական ֆակուլտետ

1987-1988թթ.` նույն ինստիտուտի ինտերնատուրա

2001թ. առ այսօր` Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի  առաջին բուժօգնության և քաղպաշտպանության (այժմ՝ ֆիզդաստիարակության, ԱԻ և քաղպաշտպանության)  ամբիոնի դասախոս

 Մասնագիտական դասընթացները`

 2002թ.` Արտակարգ իրավիճակների վարչության Ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտ  ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցերի շուրջ դասընթացներ

2004թ.` ՀՀ Առողջապահության Ազգային ինստիտուտի կազմակերպած «Անհետաձգելի բուժօգնություն արտակարգ իրավիճակներում» խորագրով որակավորման դասընթացներ դասախոսների համար

2005թ.` ՀՀ Կրթության և Գիտության Նախարարության, Հայաստանի բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցիացիայի և ՁԻԱՀ-ի Հայկական Ազգային հիմնադրամի վկայական,  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ –ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում  դասընթացներ և սեմինար վարժանքներ

2006 և 2007թթ.՝ Ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտ  «ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցեր» որակավորման դասընթացներ

 Գիտական աշխատանքները`

 2008թ. ուսումնամեթոդական աշխատանք «Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժական օգնության կազմակերպում»  Երևան, «Տնտեսագետ»  հրատարակչություն,  4,5 մամուլ, 75 էջ:

2009թ. ԼՂՀ Կրթության և գիտության նախարարության Արցախի պետական համալսարան: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր` նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման  40- ամյակին` «Բուժական պաշտպանության սկզբունքները արտակարգ իրավիճակներում» հոդված  /4-էջ /:

2010թ. ՀՊՏՀ և Ռոստովի պետական տնտեսագիտական համալսարանի միջազգային գիտաժողովի նյութեր  «Կրթության գիտության և արտադրության ինտեգրումը որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն», հոդված`  «Տեղեկատվության կազմակերպումը արտակարգ իրավիճակների ժամանակ»: /  5 էջ /

 Աշխատանքային փորձը`

 1988-1995թթ.՝ 8 -րդ մանկական պոլիկլինիկա 

 1994-1997թթ.՝ Երևանի տնտեսագիտական ինստիտուտ  առաջին բուժօգնության և քաղպաշտպանության ամբիոնի դասախոս

1997-2001թթ.՝ «Արզնի -2-րդ»  առողջարանի գլխավոր բժիշկ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք