Աշխատակազմ

Մաքսիմ Մուրադյան

Ծննդյան տարեթիվը`

 4.11.1950թ.

 Կրթությունը`

 Բարձրագույն (ԵՊՀ),

Ասպիրանտուրա (դիֆ. և ինտեգրալ հավասարումներ):

 Աշխատանքային փորձը`

  39 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանք

 Մասնագիտական դասընթացները`

 Բարձրագույն մաթեմատիկա

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

Գծային հանրահաշիվ

Մատրիցների տեսություն

 Գիտական աշխատանքները`

 58 գիտական աշխատանք, որից 16-ը արտասահմանյան հայտնի ամսագրերում:

ՀՀ ԿԳ նախարարության հաստատած 3 ուսումնական ձեռնարկ «Բարձրագույն մաթեմատիկա տնտեսագետի համար» ընդհանուր խորագրով:

 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք