Աշխատակազմ

ՄԱՐԻՆԱ ՏՈՆՈՅԱՆ

Ծննդյան տարեթիվը`

20.09.1962թ.

Կրթությունը`

Բարձրագույն

Աշխատանքային փորձը`

 1983թ-ից` ՀՊՏՀ

Մասնագիտական դասընթացները`

Միկրոէկոնոմիկա, Ծառայության ոլորտի էկոնոմիկա և կազմակերպում, Ձեռնարկության  տնտեսական անվտանգության հիմունքներ, Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործնեության կազմակերպում և կառավարում

Գիտական աշխատանքները`

Երևանի «Անանիա Շիրակացիե միջազգային հարաբերությունների համալսարան գիատական հոդվածների  ժողովածու, 2010թ. 2(6)

«Качество продукции основной показатель успешной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики

Հայաստան  «Ֆինանսներ և էկոնոմիկաե 2010թ., հունվար-փետրվար «Որակի ապահովման մեթոդներ»

«Օրենք և իրականություն», թիվ 5, 2011թ. «Գնային խտրականությունը մենաշնորհի պայմաններում

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք