Աշխատակազմ

Հակոբ Հակոբյան

Ծննդյան տարեթիվը`  

2.12.1940թ.

Կրթությունը`

1959-1964թթ.`  ԵՊՀ , տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանող

1968-1972թթ.` ՀՀ ԳԱԱ հեռակա ուսուցման ասպիրանտ

1976թ.` տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան

1977թ.` դոցենտի կոչում

Աշխատանքային փորձը`

1964-1969թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ հաշվողական կենտրոնում`  որպես ինժեներ-տնտեսագետ

1969-1982թթ.՝ Պետական պլանավորման նախարարության հաշվողական կենտրոնում` որպես սեկտորի վարիչ

1982թթ.-ից` ԵրԺՏԻ  (այժմ` ՀՊՏՀ) վիճակագրության ամբիոնում` որպես դասախոս, այնուհետև` որպես դոցենտ

1996-2008թթ. ԵրԺՏԻ  (այժմ` ՀՊՏՀ) վիճակագրության ամբիոնի  վարիչ

2008թ.՝ վիճակագրության ամբիոնի դոցենտ

Մասնագիտական դասընթացները՝

Տնտեսական վիճակագրություն, Գյուղատնտեսության վիճակագրություն, Ապրանքների և ծառայությունների շուկայի վիճակագրություն

Գիտական աշխատանքները՝

26 գիտական աշխատանք

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք