Աշխատակազմ

Լյուբա Մեհրաբյան

Ծննդյան տարեթիվը

04.08.1952թ.

Կրթությունը`

 ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ,  ասպիրանտուրա, դոցենտ:

Աշխատանքային փորձը`

41 տարի, որից 34-ը` գիտամանկավարժական

Մասնագիտական դասընթացները`

Իրավագիտություն

Աշխատանքային իրավունք

Աշխատանքի պաշտպանության իրավական կարգավորումը

Քաղաքացիական իրավունք

Ձեռնարկատիրական իրավունք

Կոմերցիոն իրավունք

Տնտեսական իրավախախտումների պատասխանատվությունը

Գիտական աշխատանքները`

2 ուսումնական ձեռնարկ («Քաղաքացիական իրավունք»), 1 մենագրություն («Կիլիկյան Հայաստանի քրեական իրավունքը»), 18 գիտական հոդված, որից 1-ը` միջազգային ամսագրում: Գիտական հոդվածները վերաբերում են Սմբատ Սպարապետի և Մխիթար Գոշի դատաստանագրքերով կարգավորված հանցագործությունների ու պատիժների, նաև դատական համակարգի գործունեության պարզաբանմանը:Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք