Աշխատակազմ

Լիդա Պետրոսյան

Ծննդյան տարեթիվը`

20.03.1938թ.

Կրթությունը`

1960-1965թթ.` ԵՊՀ-ի տնտեսագիտական ֆակուլտետ

1965-1968թթ.՝ Գիտ. Ակադեմիայի ասպիրանտուրա

1968թ.` թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, դոցենտ

Աշխատանքային փորձը`

50 տարի, որից 45-ը՝ գիտամանկավարժական

Մասնագիտական դասընթացները`

Տնտ. պատմություն

Գիտական աշխատանքները`

«Տնտեսական պատմություն» ուսումնական ձեռնարկ, համահեղինակությամբ,

3 թեզիս, 2 դասախոսության տեքստ և 18 գիտական հոդվածներ (1-ը՝ միջազգային ամսագրում), որոնցից 10-ը՝ ռուսերեն լեզվով։ Գիտ. հոդվածները վերաբերում են ոչ միայն Հայաստանի տնտեսության, հատկապես ֆինանսավարկային համակարգի և աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման խնդիրներին, այլև համաշխարհային տնտեսության (ԽՍՀՄ, ԱՄՆ, Անգլիա, Ճապոնիա) զարգացման և պատմական փորձի վերլուծության հիմնախնդիրներին։

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք