Աշխատակազմ

ԶԵՆՖԻՐԱ ԹՈՒՄԱՍՅԱՆ

Ծննդյան տարեթիվը`

1953 թ.

Կրթությունը`

1971-1976թթ` ԵՊՀ-ԵրԺՏԻ

1980-1984 թթ.`ՍՍՀՄ ԳԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձը`

2002թ.-ից` ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ

1984-2002թթ.` ՀՍՍՀ ԳԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի դոցենտ

1976-1980թթ.` ՀՍՍՀ ԳԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Մասնագիտական դասընթացները`

Միկրոէկոնոմիկա, Ձեռնարկությունների էկոնոմիկա,  Տնտեսական մրցակցության համակարգ

Գիտական աշխատանքները`

  • Ծրագիր «Տնտեսական մրցակցության կարգավորում» /բակալավրական ուսուցման համար/– Երևան, 2011թ., «ԱՀԱ ՊՈԼԻԳՐԱՖե, էջ 1-18
  • Ֆիրմայի վարքագիծը կատարյալ մրցակցության պայմաններում- Օրենք և իրականություն, Երևան 2011թ., N-5, էջ 20-27 /համահեղինակ Մ.Տոնոյան/
  • Տնտեսական մրցակցության կարգավորումը - Միկրոէկոնոմիկա /ուսումնական ձեռնարկ/ Երևան, Տնտեսագետ, 2011թ., էջ 344-405

 

 

 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք