Աշխատակազմ

Գայանե Գրիգորյան

Ծննդյան տարեթիվը`

28.12.1955թ.

Կրթությունը`

 ԵրժՏԻ` ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և առևտրի կազմակերպում, միջնակարգ մասնագիտական` Երևանի ինդուստրիալ մանկավարժական տեխնիկում` տեխնիկ-տեխնոլոգի որակավորմամբ

 Աշխատանքային փորձը`

ՀՊՏՀ-ում 14 տ. լաբորանտական և 21 տարվա գիտամանկավարժական փորձ

Մասնագիտական դասընթացները`

1.         ԵրժՏԻ – տնտեսագետ թարգմանիչ (ֆրանսերեն լեզու)

2.         ЕрННХ – получила теоретическую и практическую подготовку в облости впадения вычислительной техникой на микролини ЭВМ        

3.         ՀՊՏՀ-ի դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց

Նշվածների համար ստացել եմ համապատասխան հավաստագրեր

Գիտական աշխատանքները`

3 տասնյակից ավելի հոդվածներ, որից 8-ը ներկայացվել է միջազգային գիտաժողովներում, մեկ ուսումնական ձեռնարկ «Թեթև արդ. տեխ. հիմունքներ» վերնագրով:

1. «Փոքր և միջին արտադրական կազմակերպությունները ՀՀ տնտ-ում» - միջազգային գիտ.ժողովի նյութեր, Ստեփանակերտ, 2009թ.

2.  «Որակը և արտադրանքի տեխնիկական մակարդակը բնութագրող տեխ. ցուցանիշների վերլուծություն», միջազգային գիտաժողովի նյութ, Ռոստով, 2010թ.

3.  «Разработка композиционных материалов на основе полимерной смолы и туфов».- Маждународная н.т.к. г. Пенза 2011г.

4.  «Прочность композиций поливинихлорида, наполненных модифицированным, г. Пемза, 2011 г.

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք