Աշխատակազմ

Արա Բեննեյան

Ծննդյան տարեթիվը`

 1943թ.

Կրթությունը`

 Բարձրագույն

Աշխատանքային փորձը`

 45 տարի

Մասնագիտական դասընթացները`

Բարձրագույն մաթեմատիկա

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

Գիտական աշխատանքները`

Մեթոդական ցուցումներ և ձեռնարկներ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք