Էջեր

«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2017 N3

27 Հոկտեմբեր 2017

Բովանդակություն


 «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դիանա Գալոյան՝    «Հայաստանի Հանրապետության և ԵԱՏՄ անդամ երկրների սոցիալ-տնտեսական համագործակցությունը. առաջին միտումներ»

Տաթևիկ Հովհաննիսյան՝    «Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային բարելավման հիմնական արգելքները»  


ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Թագուհի Օհանյան`    «ՀՀ Սյունիքի մարզում համայնքների խոշորացման ազդեցությունը ֆինանսական կարողությունների ամրապնդման վրա»

Մարիանա  Քոչարյան`    «Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկություններն ու առկա խնդիրները ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում»

Հայկ Սարգսյան`  «Հանրային և մասնավոր գործընկերության զարգացման հեռանկարները ժամանակակից փուլում»


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Արմեն Հակոբյան և Մարե Խաչատրյան`    «Տնտեսության զարգացման վրա մաքսային արժեքի ազդեցությունը»


ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

Մարինե Առաքելյան`    «ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման արդի միտումները»

Նունե Էլիզբարյան`    «Զբոսաշրջության տարածքային զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ մարզերում» 


ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Մարտին Ֆահրադյան՝    «Ժողովրդագրական անվտանգության գնահատման վիճակագրական ցուցանիշների համակարգը և դրա կարգավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում»

Հայկուհի Մկրտչյանը    «ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության արտաքին սպառնալիքներն ու դրանց կանխարգելման միջոցառումները»


ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վարդան Աթոյան`   «Ուղեղային կենտրոնների ոլորտի զարգացման հիմնական միտումները 21-րդ դարում» 


 ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Արամ Սարգսյան`    «Գիտելիքը որպես արժեք» 

Սիրակ Հովհաննիսյան`   «Արդի հայ  քաղաքական  միտքը նոր մարտահրավերների պարտադրանքի առջև»


ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Լիլիթ Ղազարյան՝    «Ռազմավարական իրազեկության ուսուցման կարևորությունն օտար լեզվի դասին»


ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Մարիետա Նիկողոսյան և Սարգիս Հայրապետյան`   «Արժեքավոր մշակութաբանական ժողովածու՝ նվիրված Էդուարդ Մարգարյանի և Վադիմ Մասսոնի հիշատակին»