Էջեր

«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2016 N3

23 Նոյեմբեր 2016

Բովանդակություն


Կարինե Հարությունյան`  «Հանրակրթական դպրոցներում ըստ սովորողների թվի ֆինանսավորման բանաձևի ներդրման և կիրառման տեսական հիմքերը, սկզբունքները և մեթոդաբանությունը. հայաստանյան փորձի վերլուծություն»


 «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Միքայել Մելքումյանի, Հասմիկ Հովակիմյան` «Հայ-չինական տնտեսական հարաբերությունների ներկան և ապագան»,

Գրիգոր Նազարյանի, Հերմինե Կատվալյան` «ՀՀ-ում տնտեսական աճի վրա պետական պարտքի ազդեցության գնահատման վերլուծություն»


 «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ» 

Խորեն Մխիթարյան` «ՀՀ բանկերի կողմից իրականացվող վարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները»,

Սարգիս Գյուրջյան`  «Վարկային ներդրումների  կառավարման  կատարելագործման արդի միտումները ՀՀ բանկերում» 


«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» 

Վալերի Միրզոյան`  «Հանդուրժողական խոսքը հանրային կառավարման համակարգում»,

Սուսաննա Կարապետյան` «ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի զարգացման միտումները»  


«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ» 

Ատոմ Մարգարյան, Սերգեյ Սոլոդովնիկով, Հարություն Թերզյան` «Արտաքին առևտրի բարձրտեխնոլոգիական բաղադրիչի ազդեցությունների քանակական գնահատման հիմնախնդիրները»


«ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Ավետիք  Հովհաննիսյան` «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության կազմակերպման բնորոշ առանձնահատկությունները ՀՀ-ում  և միջազգային ասպարեզում» 


«ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

Սարգիս Հովհաննիսյան` «Մսի շուկայի ներկա վիճակը և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»  


«ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

Քրիստինե Սարգսյան` «Հաղորդակցական մոտեցումը որպես օտար լեզվի դասավանդման մեթոդ»,

Ռուզաննա Գևորգյան` «Օտարալեզու տեքստի վերլուծության ուսուցման ռազմավարությունները»